Bình Minh TRD

Đào tạo chuyên nghiệp

Đinh Thị Lan

Đại lý thuế / kế toán

- Trình độ: Đại học chuyên ngành Kế toán

- Kinh nghiệm: trên 20 năm

- Đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm: Hiện tại đã và đang làm dịch vụ kế toán thuế/đại lý thuế cho trên 200 doanh nghiệp; từng quyết toán thuế cho rất nhiều công ty tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Tận tình chia sẻ kiến thức kinh nghiệm, truyền đạt rõ ràng chắc chắn.

CHUYÊN GIA KHÁC

Phạm Đình Dưỡng

Chuyên gia CNTT & TCKT

Lê Thanh Tấn

Chuyên gia CNTT

Nguyễn Văn Nam

Chuyên gia CNTT