Bình Minh TRD

Đào tạo chuyên nghiệp

Lê Thanh Tấn

Chuyên gia CNTT

- Trình độ: Thạc sĩ CNTT, giảng viên cơ hữu khoa CNTT trường Đại học công nghệ giao thông

- Kinh nghiệm giảng dạy: từ năm 2003

- Sở trường: Hệ thống mạng máy tính - Máy chủ - Lập trình Delphi - Thuật toán lập trình - Cơ sở dữ liệu quan hệ.

 

CHUYÊN GIA KHÁC

Phạm Đình Dưỡng

Chuyên gia CNTT & TCKT

Nguyễn Văn Nam

Chuyên gia CNTT

Đinh Thị Lan

Đại lý thuế / kế toán