Bình Minh TRD

Đào tạo chuyên nghiệp

Phạm Đình Dưỡng

Chuyên gia CNTT & TCKT

- Trình độ: Cử nhân CNTT (Toán tin - ứng dụng), Cử nhân kinh tế (Kế toán tổng hợp)

- Số năm kinh nghiệm: từ 2002 (trên 18 năm)

- Sở trường: Xử lý tối ưu - thông minh dữ liệu kế toán; Am hiểu sâu về nghiệp vụ kế toán + linh hoạt xử lý sự vụ; Giải được được hầu hết các nhu cầu ứng dụng CNTT tại doanh nghiệp: Hệ thống mạng - máy chủ - phần mềm quản lý - Web/App Mobile.

- Kỹ năng giảng dạy: Trong quá trình làm việc thường xuyên đào tạo nhóm cả 2 lĩnh vực kế toán và công nghệ thông tin. Giành nhiều thời gian và kiến thức để xây dựng những chủ để giảng dạy thực sự hữu ích - ứng dụng trực tiếp thực tế cao.

CHUYÊN GIA KHÁC

Lê Thanh Tấn

Chuyên gia CNTT

Nguyễn Văn Nam

Chuyên gia CNTT

Đinh Thị Lan

Đại lý thuế / kế toán