Bình Minh TRD

Đào tạo chuyên nghiệp

Chương trình đào tạo

Xem tất cả

ĐỀ CƯƠNG ĐÀO TẠO

Học phí: 5,000,000 đ

Thời gian: 8 tiếng/1 ngày

Nội dung: Hoá đơn là nhân vật chính trong bộ phim Kế toán, từ hoá đơn GTGT phân tích cặn kẽ các nội dung công việc kế toán liên quan.

Học phí: 3,000,000 đ

Thời gian: 4h / ngày

Nội dung: Kế toán cơ bản

Học phí: 8,000,000 đ

Thời gian: 8h / ngày

Nội dung: Kế toán nâng cao

Học phí: 8,000,000 đ

Thời gian: 8h / ngày

Nội dung: Kế toán nâng cao 2

Học phí: 5,000,000 đ

Thời gian: 4h / ngày

Nội dung: HTML

Học phí: 8,000,000 đ

Thời gian: 8 tiếng/1 ngày

Nội dung: JavaScript

Học phí: 8,000,000 đ

Thời gian: 8h / ngày

Nội dung: Php cơ bản

Học phí: 12,000,000 đ

Thời gian: 8h / ngày

Nội dung: PHP nâng cao

Tin tức

Hình ảnh mới nhất ở phố Trúc Bạch sau khi bị cách ly vì dịch Covid-19
Italia: 52 người tử vong vì Covid-19, số ca nhiễm vượt 2.000
Virus corona : Hơn 4000 ca nhiễm tại Hàn Quốc. Tân Thiên Địa xin lỗi

Giới thiệu chuyên gia